WISE - asociácia pre Strednú Európu

   technológia úspešných firiem

L. Ron Hubbard    Údaje o členstve     Knihy    Novinky     Členovia     Kluby podnikateľov      MAKH     Kontaktujte nás

 

WISE ponúka rozličné úrovne WISE-členstva. Každá úroveň je prispôsobená

konkrétnej veľkosti firmy alebo konkrétnej činnosti v rámci WISE-členstva.

Z nižšie uvedených možností si vyberte to členstvo, ktoré vyhovuje vašej

firme alebo vašim aktivitám.

Členstvo „Individual“:

Táto úroveň členstva je pre zamestnancov.

 

Ročný poplatok je 110.- €

 

Viac informácií

Členstvo „General“:

je pre profesionálov a majiteľov firiem, ktorí majú iba pár zamestnancov alebo nemajú žiadnych.

 

Ročný poplatok je 250.- €

 

Viac informácií

Členstvo „Company“:

Táto úroveň členstva je pre majiteľov firiem, ktorí majú 20 alebo menej zamestnancov.

 

Ročný poplatok je 850.- €

 

Viac informácií

Členstvo „Corporate“:

Toto členstvo je zvyčajne pre majiteľov firiem, ktorí majú viac ako 20 zamestnancov, avšak mnohí majitelia firiem s menším počtom zamestnancov sa rozhodnú pre toto členstvo, aby mohli dodávať celú škálu kurzov, ktorú je možné dodávať s touto úrovňou členstva.

 

Ročný poplatok je 2500.- €

 

Viac informácií

Úrovne WISE-členstva:

L. Ron Hubbard    Údaje o členstve    Knihy   Novinky    Členovia    Kluby podnikateľov     MAKH    Kontaktujte nás