WISE - asociácia pre Strednú Európu

   technológia úspešných firiem

L. Ron Hubbard    Údaje o členstve     Knihy    Novinky     Členovia     Kluby podnikateľov      MAKH     Kontaktujte nás

 

PLUS!

All Individual

Membership Benefits

for TWO of Your

Executive Staff

 

Výhody členstva „Company“

Členstvo „Company“

pre majiteľov firiem, ktorí majú

6 až 20 zamestnancov

 

850 €

ročne*

• Odznak členstva

• Časopis Prosperity

• Bezplatná podpora

na info@wise.hu

 

• Členská karta

• Sprievodca WISE-členstvom

• Brožúrky obsahujúce smernice

• WISE spravodaje

 

• Bezplatne WISE Prosperity Planner  plus ročné predplatné pre dvoch ďalších členov personálu, vrátane prílohy „Nástroje manažmentu“ a dodatočných častí s LRH admin tech

• DVD o výhodách členstva „Company“

(plus viac ako 100 vydaní, Kontrolné zoznamy „ako na to“, programy vo forme
brožúrok so smernicami, spravodaje, časopisy, grafy a oveľa viac!)

• Neobmedzená služba „Odkázanie na smernice“ -  +36 1 7691127

• Zľava 20% na vstupenku na konferenciu

• Zľava 10% na publikácie

• Plný prístup k online WISE-adresáru

• Tri bezplatné uvedenia v online WISE-adresári

• Jedna bezplatná reklama v online WISE-adresári

• Možnosť využitia služby „WISE-autorizácia vydaní“ za 100 €

na hodinu

• Program „Model admin know-how“

• Možnosť využitia služby „Vyriešenie sporu“

• Interný tréning všetkých zamestnancov – 12 kurzov

• 5 študijných kurzov

• 7 všeobecných kurzov pre personál

 

 

 

 

 

    (Poznámka: je potrebné samostatne zakúpiť kurzové materiály a mať Certifikovaného študijného supervízora)
* Možnosť úhrady: 85   mesačne (12 mesiacov). Jediná možná úhrada: automatické stiahnutie

danej sumy z kreditnej karty.

• Osobná integrita

• Vzostupy a pády v živote

• Ako vychádzať s ostatnými

• Ako efektívne zvládať prácu

• Zlepšenie podnikania pomocou komunikácie

• Vzorce pre úspech v podnikaní

• Model admin know-how

PLUS!

All Individual

Membership Benefits

for TWO of Your

Executive Staff

 

NAVYŠE!

Všetky výhody členstva „Individual“ pre dvoch vašich vedúcich pracovníkov.

 

L. Ron Hubbard    Údaje o členstve    Knihy   Novinky    Členovia    Kluby podnikateľov     MAKH    Kontaktujte nás