L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard talán leginkább íróként, a Szcientológia vallás alapítójaként, és nagyszerű humanitáriusként közismert, aki az emberi állapotok javításának módszereivel kapcsolatos több mint fél évszázados kutatás után egy olyan örökséget hagyott ránk, amely számtalan módon javítja az emberek életét. Ez a hagyaték szavak tíz millióit tartalmazó hatalmas műegyüttesben került feljegyzésre írások, könyvek és előadások formájában.

L. Ron Hubbard 1911. március 13-án, a Nebraszka állam-beli Tildenben született, és Montana államnak egy olyan vidékén élte gyermekéveit, amely még abban az időben is felfedezetlennek számított. Ritka kíváncsiságának köszönhetően - mely arra ösztönözte őt, hogy 21 népcsoportot illetve kultúrát tanulmányozzon, valamint arra késztette, hogy még mindig tizenéves fejjel bejárja az akkor még távolinak számító Kínát, melyet addig nagyon kevés nyugati ember látott - 19 éves korára több mint 400 000 kilométert tudhatott maga mögött. Mindezt a nagyközönség számára biztosított légi közlekedés előnyei nélkül tette.

Amikorra beiratkozott a George Washington Egyetemre 1930-ban, hogy mérnöki tanulmányokat folytasson, nyilvánvaló volt, hogy már megtalálta élethivatását -megoldások keresése az ember leginkább zavarba ejtő problémáira, és működő technológiák kifejlesztése, melyek javítanak az élet minden területét. Technológia alatt valami alapelveinek az alkalmazási módszereit értjük, szemben annak a dolognak a puszta ismeretével. Ezért L. Ron Hubbard technológiáit felhasználhatjuk az állapotok javítására.

Hagyatéka magában foglalja a tanulási technológiaként ismert jelentős művet. Ez tartalmazza azon alapvető okokkal kapcsolatos felfedezését, hogy a tanulóknak miért nem sikerül megérteniük egy tárgyat, valamint annak az akadályait, hogy az ember teljes megértést nyerjen arról, amit tanul. Továbbá, kifejlesztett olyan módszereket, amelyekkel bárki javíthatja képességét a tanulásra, és annak alkalmazására, amit megtanult. Az ő tanulási technológiáját ma világszerte alkalmazzák az iskolákban - valamint ez a Hubbard College of Administration (L. Ron Hubbard adminisztrációját oktató felsőoktatási intézmény) sikerének egyik fő oka, amely teljes mértékben alkalmazza a tanulási technológiát minden tanfolyamában a tanulói hasznára.

Ami az adminisztrációt illeti, L. Ron Hubbard 1950-ben felismerte, hogy amit adminisztrációnak gondoltak abban az időben, az ellentmondásos és önkényes volt, ezért figyelmét e felé a terület felé fordította, és megírta számos értekezése közül az elsőt a menedzsment és a szervezés témakörében. Első könyve ebben a témában, mely Hogyan éljek ügyvezetőként címmel 1953-ban jelent meg, feltárta, hogy egy ügyvezető valódi szerepe bármely szervezetben a tervezés és a felügyelet. E műben részletezett egy kommunikációs rendszert is, amely javítja a működést bármely irodában vagy szervezetben. Ez a könyv egy kommunikációs kézikönyv volt, mely valóban alkalmazható bármilyen fajta és méretű szervezetre. Három évvel később könyvében, A munka problémái-ban elkülönítette azokat a problémákat, melyekkel mindenki szembekerül munkavégzés közben - a munkástól az igazgatóig –, és mindenki által használható módszereket kínált a munka iránti lelkesedés visszanyerésére.

Azután, hogy évekig kutatta a szervezetek formáit és funkcióit, L. Ron Hubbard 1965-ben bejelentette az általa kifejlesztett hétosztályos szervezési táblát, egy nagy áttörést, amely a legsikeresebb adminisztratív működési sémát kínálta bármely és bármilyen méretű csoport számára. Ez a hét osztály, melyek mindegyike alosztályokra lett bontva, átfogja az összes tevékenységet, melyet bármely szervezetben végrehajtanak, vagy végre kellene hajtani. Ha ezt a szervezeti áttörést előírásszerűen alkalmazzuk, akkor valóban biztosítja minden szervezet folyamatos sikerét és stabil terjeszkedését.

Az összes, e területre vonatkozó művét kilenc, enciklopédia-méretű kötetben találhatjuk meg, beleértve egy tárgymutató-kötetet is, mely a Szervezeti Ügyvezetői tanfolyam anyagát adja ki, valamint a Menedzsment sorozatok három kötetében. Ez a tizenkét kötet olyan technológiát tartalmaz, amely garantálja a csoportok túlélését és növekedését a kicsitől a hatalmas méretűig, ahogyan ez bizonyítást nyert az elmúlt évtizedekben ezer és ezer csoportban és cégben, a világ sok országában.

Miután befejezte művét, 1986. január 24-én L. Ron Hubbard befejezte ezen életét. Mindent elvégzett, amit szeretett volna megvalósítani, és az ő öröksége továbbra is milliók életére van hatással. L. Ron Hubbard egyszer ezt mondta: „Szeretek másoknak segíteni és a legnagyobb örömömnek az életben azt tekintem, ha látok valakit, aki megszabadítja magát azoktól az árnyaktól, amelyek napjait sötétségbe burkolják.”

Ma emberek milliói alkalmazzák számos területen L. Ron Hubbard elveit arra, hogy megszabadítsák magukat ezektől az árnyaktól, és jobbítsanak az életükön.

Keresés az oldalon:
Fontos kiadványok

Hogyan kezeljük a hisztériát?

A hisztéria kontrollja