WISE - asociácia pre Strednú Európu

   technológia úspešných firiem

L. Ron Hubbard    Údaje o členstve     Knihy    Novinky     Členovia     Kluby podnikateľov      MAKH     Kontaktujte nás

 

• Free WISE Prosperity Planner with a one-year subscription for eight More

Staff, includes Management Tools supplement and additional LRH Admin

Tech modules

• Corporate Membership Benefits DVD (with over 100 issues, How-to Checklists,

Policy Booklets, programs, newsletters, magazines, charts and much more!)

• Unlimited 1-800 Policy Referral Service

• Convention ticket discount 25%

• Discount on publications 10%

• Full WISEdirectory.com access

• Six free WISEdirectory.com listings

• Two free WISEdirectory.com ads

• Free use of the WISE Issue Authority Line

(up to 6 free submissions per year, then $100/hour)

• Model of Admin Know-How Program

• Use of the WISE Dispute Resolution service

• In-house training of all staff on 27 courses

• 5 Study Courses

• 7 General Staff Courses

(as per Company Membership Benefits)

• 15 Additional Admin Tech Courses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Note: Course materials are purchased separately and Certified Study Supervisor required)

* Optional payment plan—$300 per month (12 months) Auto-debit by credit card only

Výhody členstva „Corporate

Členstvo „Corporate“

pre majiteľov firiem, ktorí majú 21
a viac zamestnancov

2,400

ročne

NAVYŠE!

Všetky výhody členstva „Individual“ pre ôsmych vašich vedúcich pracovníkov.

• Bezplatne WISE Prosperity Planner plus ročné predplatné pre ôsmych
ďalších členov personálu, vrátane prílohy „Nástroje manažmentu“ a dodatočných
častí s LRH admin tech

• DVD o výhodách členstva „Corporate“ (plus viac ako 100 vydaní, Kontrolné zoznamy
„ako na to“, brožúrky so smernicami, programy, spravodaje, časopisy, grafy a oveľa viac!)

• Neobmedzená služba „Odkázanie na smernice“ -  +36 1 7691127

• Zľava 25% na vstupenku na konferenciu

• Zľava 10% na publikácie

• Plný prístup k online WISE-adresáru

• Šesť bezplatných uvedení v online WISE-adresári

• Dve bezplatné reklamy vo WISE-adresári

• Bezplatné využitie služby „WISE-autorizácia vydaní“
(max. 6 podaných návrhov za rok, potom 100 $ za hodinu)

• Program „Model admin know-how“

• Možnosť využitia služby „Vyriešenie sporu“

• Interný tréning celého personálu – 27 kurzov

• 5 študijných kurzov

• 7 všeobecných kurzov pre personál  (to isté, čo v prípade členstva „Company“)

• 15 dodatočných kurzov na admin tech

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Poznámka: je potrebné samostatne zakúpiť kurzové materiály a mať Certifikovaného študijného supervízora)

* Možnosť úhrady: 240 mesačne (12 mesiacov)  Jediná možná úhrada: automatické stiahnutie
danej sumy z kreditnej karty.

 

• Prieskumy

• Marketing

• Základy vedúceho pracovníka

• Ako dosiahnuť vykonanie práce

• Ako sa učiť efektívne

• Ako vyhodnocovať a predpovedať správanie človeka

• Manažment podľa štatistík

• Ako zvýšiť vo firme efektivitu

• Odznak členstva

• Časopis Prosperity

• Bezplatná podpora

na info@wise.hu

 

• Členská karta

• Sprievodca WISE-členstvom

• Brožúrky obsahujúce smernice

• WISE spravodaje

 

• Etika v záujme pretrvania podnikania

• Finančné plánovanie

• Základná organizácia

• Efektívne vodcovstvo

• Public Relations

• Ako dosiahnuť, aby sa plánovanie stalo skutočnosťou

• Ako napísať účinnú firemnú smernicu

 

L. Ron Hubbard    Údaje o členstve    Knihy   Novinky    Členovia    Kluby podnikateľov     MAKH    Kontaktujte nás