WISE Centralna Europa

   tehnologija uspjeha

L. Ron Hubbard    Članstvo    Knjige    Vijesti    Poslovni klubovi     MAKH    Kontakt

1. Obećajem da ću naučiti i primjenjivati L. Ron Hubbardovu tehnologiju upravljanja do standardnog rezultata.

2. Obećajem da ću koristiti L. Ron Hubbardovu tehnologiju etike i pravde i voditi računa da se standardno primjenjuje.

3. Obećajem da ću uvijek isticati L. Ron Hubbarda kao izvor tehnologije upravljanja, etike i pravde i osigurati da to i drugi čine.

4. Obećajem da ću težiti visokoj razini komunikacijskih linija i jasnoći u afinitetu i realnosti i poznavati posljedice za neposjedovanje takvih stanja i da ću neprekidno i djelotvorno raditi  na održavanju visokog afiniteta, realnosti i komunikaciji u grupi.

5. Obećajem da ću koristiti LRH tehnologiju za rješavanje bilo kakvih nesuglasica.

6. Obećajem da ću u potpunosti pročitati, razumjeti i pridržavati se svih točki sporazuma o članstvu u WISE-u.

7. Obećajem da ću preuzeti odgovornost za zaštitu zaštićenih znakova i autorskih prava Dijanetike, Scijentologije i WISE-a i njihovu uporabu u poslovnom svijetu.

8. Obećajem da ću biti etičan i da ću preuzeti odgovornost da ću voditi računa da i oni u mojoj okolici budu etični, u skladu s visokim etičkim standardima postavljenim u L. Ron Hubbardovim djelima.

9. Obećajem da ću preuzeti odgovornost za sporazume koje će sklapati s drugima i osigurati da budi pošteni, korektni i da budu svima razumljivi i da budu u pismenom obliku.

10. Obećajem preuzeti odgovornost da ću poticati i promovirati standardnu primjenu L. Ron Hubbardovih upravnih, etičkih i pravnih tehnologija.

11. Obećajem štititi druge od glasina i lažnih izvješća tako da se na njih neću reagirati i neću prosljeđivati neprovjerene ili nepotkrijepljene podatke.

12. Obećajem da ću ispunjavati sve preuzete financijske obveze.

13. Obećajem da neću ulaziti u bilo kakve poslove, financijske ili druge prirode, bez da ih prethodno potpuno provjerim i da ću preuzimati potpunu odgovornost za one za poslove u koje ću se upustiti.

14. Obećajem da ću uvjek isporučivati ono što obećam.

15. Obećajem da ću koristiti "razmjenu u izobilju"  kao jedinu vrstu raznjene

16. Obećajem da ću podržavati načelo da se do novca i potpore može doći jedino  proizvodnjom i isporukom razmjenjivih proizvoda.

17. Obećajem da ću održavati dobre odnose s javnošću, poslovnom zajednicom i civilnim vlastima.

18. Obećajem da ću preuzeti odgovornost za zaštitu Scijentologije od nemira, razdora i zloupotrebe njezinih linija ili osoblja u komercijalne svrhe.

19. Obećajem da neću koristiti Scijentološke crkve i njihovih komunikacijskih linija u svrhu osobnog financijskog dobitka.

20. Obećajem da neću tolerirati upotrebu Scijentoloških crkvi i njezinih komunikacijskih linija za postizanje bilo čijih osobnih financijskih dobitaka nego ću s moje strane poduzeti sve da se one koriste isključivo svrhu postizanja duhovnih ciljeva Scijentološke religije.

21. Obećajem da ću ispunjavati svrhu WISE-a i preuzeti odgovornost za unapređivanje i ekspanziju WISE članstva.

22. Obećajem da ću pružati dobar primjer djelotvornosti L. Ron Hubbardovih tehnologija upravljanja, etike i pravde.

23. Obećajem da ću preuzeti odgovornost za uspostavljanje nove civilizacije u kojoj sposobni mogu napredovati i u kojoj pošteni imaju prava.

24. Obećajem da ću se pridržati  ovog kodeksa s ciljem mog osobnog napretka kao i svih WISE članova.

 

 

Kodeks članova WISE-a

L. Ron Hubbard   Članstvo   Knjige    Vijesti    Poslovni klubovi     MAKH    Kontakt