Kódex členů WISE

 1. Sľubujem, že si osvojím a budem používať administratívnu technológiu L. Rona Hubbarda, aby som dosiahol štandardné výsledky.

 2. Sľubujem, že budem uplatňovať etiku a technológiu spravodlivosti L. Rona Hubbarda na sebe samom a postarám sa o to, aby som ju používal štandardne.

 3. Sľubujem, že budem L. Rona Hubbbarda uvádzať vždy ako zdroj administratívy, etiky a technológie spravodlivosti a zaistím, aby tak robili aj ostatní.

 4. Sľubujem, že zotrvám na vysokom stupni komunikačných línií a na nepoškvrnenosti afinity a reality a rozpoznám, aké dôsledky môže mať aanevytvorenie takýchto kondícií a budem neustále a aefektívne pracovať na udržiavaní vysokého ARK vo svojej skupine.

 5. Sľubujem, že budem technológiu L. Rona Hubbarda používať na vyriešenie akéhokoľvek sporu.

 6. Sľubujem, že budem čítať, rozumieť a spĺňať všetky body zmluvy o členstve vo WISE v plnom rozsahu.

 7. Sľubujem, že prevezmem zodpovednosť za ochranu obchodných značiek a autorských práv na Dianetiku, Scientológiu a WISE.

 8. Sľubujem, že udržím svoju vlastnú etiku v poriadku a prevezmem zodpovednosť, aby som dal etiku ľudí okolo mňa do poriadku, v súlade s vysokým etickým štandardom, vydaným v dielach L. Rona Hubbarda.

 9. Sľubujem, že prevezmem zodpovednosť za zmluvy, ktoré uzavriem s ostatnými a zabezpečím ich pravdivosť, správnosť a úplné porozumenie všetkých písomne vyjadrených častí.

 10. Sľubujem, že prevezmem zodpovednosť za nasledovanie a presadzovanie štandardného aplikovania administratívy, etiky a technológie spravodlivosti L. Rona Hubarda.

 11. Sľubujem, že budem ostatných ochraňovať pred povesťami a falošnými správami tým, že nevykonám a nebudem nasledovať neoverené alebo nepodložené aaainformácie.

 12. Sľubujem, že budem spĺňať všetky finančné záväzky podľa dohody.

 13. Sľubujem, že nebudem podnikať žiadne obchody, finančné či akékoľvek bez toho, aby som ich poriadne neprešetril, a že prevezmem plnú zodpovednosť za tie, do ktorých vstúpim.

 14. Sľubujem, že budem vždy dodávať to, čo bolo sľúbené.

 15. Sľubujem, že mojou kondíciou výmeny bude výmena v nadbytku.

 16. Sľubujem, že budem presadzovať princíp, že peniaze a podpora pochádzajú jedine z produkcie a dodávania zameniteľných produktov.

 17. Sľubujem, že budem udržiavať dobré vzťahy s verejnosťou, obchodníkmi a občianskymi autoritami.

 18. Sľubujem, že prevezmem zodpovednosť za ochranu scientologických cirkví z rozptyľovania, narušovania alebo zneužívania ich línií alebo personálu.

 19. Sľubujem, že nebudem používať scientologické cirkve a ich komunikačné línie za účelom osobného finančného zisku.

 20. Sľubujem, že nebudem prehliadať používanie scientologických cirkví a ich komunikačných línií kýmkoľvek za účelom osobného finančného zisku, ale osobne dohliadnem na to, že pracujú výlučne pre duchovné ciele scientologického náboženstva.

 21. Sľubujem, že budem spĺňať ciele WISE a prevezmem zodpovednosť za zlepšenie a rozširovanie členstva vo WISE.

 22. Sľubujem, že budem dávať dobrý príklad funkčnosti administratívy, etiky a technológie spravodlivosti L. Rona Hubbarda.

 23. Sľubujem, že prevezmem zodpovednosť za prínos novej civilizácie, v ktorej schopní môžu prosperovať a poctiví ľudia mať svoje práva.

 24. Sľubujem, že budem dodržiavať tento kódex, aby tak všetci členovia WISE prosperovali a prekvitali.

Search on the website:
Fontos kiadványok

Hogyan kezeljük a hisztériát?

A hisztéria kontrollja