L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard je zrejme najznámejší ako autor, ako zakladateľ Scientologického náboženstva, a ako ľudomil, ktorý po viac ako polovici storočia výskumu metód na zlepšenie ľudského stavu zanechal dedičstvo, ktoré zlepšuje ľudské životy nespočetnými spôsobmi. Toto dedičstvo je zaznamenané v obrovskom súbore prác, ktoré tvoria desiatky miliónov slov v článkoch, knihách a prednáškach.

Pán Hubbard sa narodil v Tildene, Nebraske, 13. marca 1911. Svoje skoré roky strávil v pohraničnej oblasti štátu Montana. Posadnutý nezvyčajnou zvedavosťou, ktorá motivovala jeho etnologické preskúmania 21 rás a kultúr, a ktorá ho povzbudzovala ešte ako mladistvého predierať sa vtedy vzdialenou Čínou, do ktorej sa dostalo len málo ľudí zo Západu, precestoval viac ako štvrť milióna míľ, keď dosiahol devätnásty rok, – bez podpory komerčnej leteckej prepravy.

Počas doby, kedy sa zapísal na Univerzitu Georga Washingtona v roku 1930 na štúdium inžinierstva, bolo zrejmé, že sa pustil do svojej životnej práce – hľadania riešení najkomplikovanejších problémov človeka a vytvárania funkčných technológií, ktoré by zlepšili všetky oblasti života. Pod pojmom technológia sa myslia metódy použitia princípov niečoho, v protiklade k obyčajnej znalosti o samotnej veci. A tak, technológie pána Hubbarda je možné použiť na zlepšenie stavov.

Jeho dosiahnuté úspechy zahŕňajú značný súbor prác známych ako Štúdijná technológia. Táto technológia obsahuje jeho objavy o základných dôvodoch, prečo sú študenti nie schopní pochopiť nejaký predmet a objavy o bariérach až k úplnému pochopeniu toho, čo človek študuje. Vyvinul metódy, pomocou ktorých je ktokoľvek schopný zlepšiť svoju schopnosť učiť sa a používať to, čo naštudoval. V súčasnosti sa jeho Študijná technológia používa na školách po celom svete – a je hlavným faktorom úspechu Hubbardovej akadémie administratívy, ktorá ju používa v jej celku vo všetkých kurzoch k úžitku jej študentov.

Pokiaľ ide o administratívu, uvedomujúc si v roku 1950, že to, čo sa považovalo za administratívu v danom čase, bolo rozporné a svojvoľné, pán Hubbard preniesol svoju pozornosť do tejto oblasti a napísal prvé z mnohých článkov o predmetoch manažmentu a organizácie. Jeho prvou knihou o tomto predmete bola kniha „Ako žiť, napriek tomu, že ste vedúcim pracovníkom“, vydaná v roku 1953, ktorá uznáva, že skutočnou úlohou vedúceho pracovníka v akejkoľvek organizácii je plánovať a dohliadať, a ktorá popisuje komunikačný systém na zlepšenie funkčnosti v akejkoľvek kancelárii či organizácii. Táto kniha bola rozhodne komunikačnou príručkou vhodnou pre akúkoľvek organizáciu akejkoľvek veľkosti. Tri roky neskôr, jeho kniha „Problémy práce“ vymedzila problémy, na ktoré naráža vo svojej práci ktokoľvek, od robotníka až po generálneho riaditeľa, a predstavila metódy, ktoré môže použiť ktokoľvek na znovuzískanie vlastného entuziazmu pre prácu.

V roku 1965, po rokoch neprestajného výskumu foriem a funkcií organizácie, pán Hubbard predstavil svoj vývoj sedem-divíznej organizujúcej tabule, ktorá je hlavným významným objavom predstavujúcim najúspešnejší administratívny model fungovania pre akúkoľvek skupinu akejkoľvek veľkosti. Týchto sedem divízií, ktoré sú samé rozdelené na oddelenia, zahŕňajú všetky aktivity, ktoré sa vykonávajú alebo by sa mali vykonávať v akejkoľvek organizácii. Tento organizačný prielom, použitý štandardne, rozhodne zabezpečuje pokračujúci úspech a stabilnú expanziu pre všetky organizácie.

Úplný súbor jeho prác v tejto oblasti je možné nájsť v deviatich encyklopedických zväzkoch, vrátane zväzku pre index, tvoriace Organizačný riadiaci kurz a tri zväzky Manažmentských sérií. V týchto dvanástich zväzkoch je obsiahnutá technológia, ktorá zaručuje prežitie a rast skupín od malých až po tie obrovské, ako to dokazujú v súčasných desaťročiach tisíce a tisíce firiem a skupín v krajinách po celom svete.

Po dokončení svojej práce, pán Hubbard opustil tento život 24. januára 1986. Dosiahol všetko, čo si zaumienil dosiahnuť a jeho dedičstvo pokračuje, aby vplývalo na životy miliónov ľudí. Pán Hubbard raz povedal: „Rád pomáham druhým a je pre mňa veľkou radosťou v živote vidieť osobu, ktorá sa sama oslobodila od tieňov, ktoré robili jej dni temnými.“

Dnes používajú milióny ľudí v mnohých oblastiach princípy pána Hubbarda, aby sa zbavili týchto tieňov a žili lepšie životy.

Search on the website:
Fontos kiadványok

Hogyan kezeljük a hisztériát?

A hisztéria kontrollja